ПОДПИСАНО БЕ НОВО СПОРАЗУМЕНИЕ  ПО ВЪПРОСИТЕ НА СЛУЖЕБНИТЕ И ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ОТНОШЕНИЯ В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА“

Завърши преговорната процедура по сключване на ново Споразумение по въпросите на служебните и осигурителните отношения в Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. Сключеното на 30.03.2023 г.  Споразумение влиза в сила от 13.04.2023 г. и има срок на действие за 24 месеца.

Документът можете да намерите в раздел “Колективно трудово договаряне” в сайта на САС “Подкрепа” или да го изтеглите от ТУК

Благодарим на ръководството на ИА ГИТ за конструктивното партньорство и поздравяваме всички членове на КТ „Подкрепа“ в ИА ГИТ за постигнатите успехи!