ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА „ПОВИШАВАНЕ НА ОСВЕДОМЕНОСТТА ЗА ДОСТОЕН ТРУД ЗА ПО-ДОБРЕ ФУНКЦИОНИРАЩА АДМИНИСТРАЦИЯ“

Синдикат на административните служители към КТ „Подкрепа“ стартира изпълнението на Дейност 4 по Проект 2021/336371 Decent Work Awareness-Raising, for better Functioning Administration (DWARFa) с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, в рамките на Social Dialogue – Decent Work Programme.

В рамките на дейността, ще бъдат организирани 12 разяснителни обучителни кампании на територията на различни области в страната. В резултат на кампанията очакваме компетенциите на 240 синдикални членове и служители на държавната администрация да бъдат повишени чрез подобряване на информираността, участие в практически семинари и обучения и цялостно повишаване на гражданското съзнание по темата за достойния труд.