СЪВМЕСТНО ПИСМО НА  САС”ПОДКРЕПА” И КНСБ БЕ ИЗПРАТЕНО ДО ИВАНКА ШАЛАПАТОВА С ИСКАНЕ ЗА СПЕШНА СРЕЩА

От двете синдикални организации, в които членуват работещите в АСП настояват за спешна среща с министъра на труда и социалната политика, на която да се обсъдят исканията на работниците и служителите от АСП. 

Изх. № 01-109/ 18.12.2023 г.

Изх. № 01-255/ 18.12.2023 г.

До

г-жа ИВАНКА ШАЛАПАТОВА

Mинистър на труда и социалната политика

София

  1. ОТНОСНО: Искания на работниците и служителите от АСП

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР,

През изминалата седмица напрежението сред работниците и служителите от Агенция за социално подпомагане /АСП/ ескалира и вследствие на това бе проведена едночасова предупредителна стачка, в която участваха членове на КТ „Подкрепа“ и КНСБ.

В качеството ни на председатели на синдикалните организации, в които членуват работещите в АСП, Ви молим, в спешен порядък да насрочите среща с Ваше участие, на която да обсъдим исканията ни, както и възможностите за потушаване на напрежението сред колегите.

Ще очакваме срещата да бъде насрочена от Вас в удобен за всички страни ден и час.

С уважение,

…………………..

КРЕМЕНА АТАНАСОВА

Председател
САС „ПОДКРЕПА”
С уважение, …………………..

КРЪСТЬО БОЯНОВ
Председател
ФНСДУО-КНСБ

Може да изтеглите писмото ТУК.