ПОДПИСАН БЕ НОВ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР И СПОРАЗУМЕНИЕ  ПО ВЪПРОСИТЕ НА СЛУЖЕБНИТЕ И ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ОТНОШЕНИЯ В “НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА“

Завърши преговорната процедура по сключване на нов Колективен трудов договор и Споразумение по въпросите на служебните и осигурителните отношения в “НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА“ -(НЗОК) . Сключените КТД и Споразумение влизат в сила от 30.10.2023 г. и има срок на действие за 24 месеца.

Документите можете да намерите в раздел “Колективно трудово договаряне” в сайта на САС “Подкрепа” или да ги изтеглите от ТУК

Благодарим на ръководството на “НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА” за конструктивното партньорство и поздравяваме всички членове на КТ „Подкрепа“ в НЗОК за постигнатите успехи!