ПОДПИСАН БЕ НОВ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР В СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „КРАСНА ПОЛЯНА“

Завърши преговорната процедура по сключване на нов колективен трудов договор за работещите по трудово правоотношение в Столична община – район „Красна поляна“. Сключеният на 01.02.2023 г.  колективен трудов договор има действие до 31.01.2025 г. Документът можете да намерите в раздел “Колективно трудово договаряне” в сайта на САС “Подкрепа”.