Пресконференция по Проект 2021/336371 – Повишаване на осведомеността за достоен труд за по-добре функционираща администрация (DWARFa)

На 26.10.2022 г. бе проведена откриваща Пресконференция по Проект 2021/336371 – Повишаване на осведомеността за достоен труд за по-добре функционираща администрация (DWARFa), който се реализира с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, в рамките на 2014-2021 Social Dialogue Decent Work Programme.

На пресконференцията бяха представени целите на проекта, както и детайли за дейностите, които стартираха.

Бе обърнато и внимание на проблеми в ключови сектори на държавната администрация, както и предизвикателствата, пред които са поставени ежедневно синдикалните организации.

От представителите на Синдикат на административните служители „Подкрепа“ бе изразена надежда, че именно успешното реализиране на дейностите по Проект 2021/336371 – Повишаване на осведомеността за достоен труд за по-добре функционираща администрация (DWARFa) ще спомогне за преодоляване на трудностите, пред които са изправени работещите в държавната администрация.

preskonferencia_noemvri_2022_dwarfa