СКЛЮЧЕНО БЕ СПОРАЗУМЕНИЕ С МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

Синдикат на административните служители „Подкрепа“ и Министерство на правосъдието сключиха Споразумение, уреждащо въпроси на служебните и осигурителните отношения за държавните служители, членове на синдиката. Споразумението влиза в сила на 3 януари 2023 г. и е със срок на действие 2 години.

При подписването на споразумението, министърът на правосъдието Крум Зарков обърна внимание, че служителите трябва да се чувстват защитени и оценени, да срещат справедливо и обективно отношение към тяхната работа. Представителите на КТ „Подкрепа“, в лицето на Кремена Атанасова, Ваня Григорова и Цветанка Дишлийска изразиха и удовлетворението си от бързия процес на подготвяне на документацията, колегиалното и коректно отношение по време на преговорите. Те декларираха готовност за съдействие по всички въпроси, касаещи както работниците и служителите в Министерство на правосъдието, така и всички работещи в държавната администрация. Министър Зарков, от своя страна, подчерта важността от публичната защита на социалните права на държавните служители и добави, че споразумението е рамка, а изпълнението зависи от хората. „Социалният диалог е „мисия възможна“ за Министерството на правосъдието, а споразумението е начало, което ще градим във времето“.

Поздравяваме Цветанка Дишлийска – председател на синдикалната секция на КТ „Подкрепа“ в министерството и й пожелаваме много нови синдикални и лични успехи!

Споразумението можете да свалите от ТУК