АРХИВ КОЛЕКТИВНО ДОГОВАРЯНЕ

Средният осигурителен доход за декември е 954,90 лева

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР

в сила от 25.09.2020 г., срок на действие – до 25.09.2022 г.

СПОРАЗУМЕНИЕ – ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ
в сила от 25.09.2020 г., срок на действие – до 25.09.2022 г


ПРОДЪЛЖАВА ПОДКРЕПАТА ЗА ХОРАТА В НУЖДА | Актуални новини - община ...АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

PDF ( Ebook ) - Asamilwaukee КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР

в сила от 01.01.2022 г., срок на действие – до 31.12.2023 г.

PDF ( Ebook ) - AsamilwaukeeСПОРАЗУМЕНИЕ – ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ

в сила от 01.01.2022 г., срок на действие – до 31.12.2023 г.


Основна структурна форма на герба МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

PDF ( Ebook ) - AsamilwaukeeКОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР

в сила от 27.05.2021 г., срок на действие – до 27.05.2023 г.

PDF ( Ebook ) - AsamilwaukeeСПОРАЗУМЕНИЕ – МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

в сила от 03.01.2023 г., срок на действие – до 03.01.2025 г.

Нови специални знаци от инспекцията по труда при спиране на работа ...ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА“

PDF ( Ebook ) - AsamilwaukeeСПОРАЗУМЕНИЕ – ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ

в сила от март 2017 г., срок на действие – до март 2019 г.

PDF ( Ebook ) - AsamilwaukeeАНЕКС КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕ – ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ

в сила от 07 март 2019 г., срок на действие – до 07 март 2021 г.
PDF ( Ebook ) - AsamilwaukeeАНЕКС КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕ – ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ

в сила от 13 април 2021 г., срок на действие – до 07 март 2023 


Агенция по заетостта – Уикипедия АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

PDF ( Ebook ) - AsamilwaukeeКОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР

в сила от 29.09.2021 г., срок на действие – до 28.09.2023 г.

PDF ( Ebook ) - Asamilwaukee СПОРАЗУМЕНИЕ – ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ

в сила от 29.09.2021 г., срок на действие – до 28.09.2023 г.Агенция по заетостта – УикипедияДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”

PDF ( Ebook ) - AsamilwaukeeКОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР

в сила от 01.10.2021 г., срок на действие – до 01.10.2023 г.


НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

PDF ( Ebook ) - AsamilwaukeeКОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР

в сила от 14.08.2021 г., срок на действие – до 13.08.2023 г.

PDF ( Ebook ) - Asamilwaukee СПОРАЗУМЕНИЕ – ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ

в сила от 25.10.2021 г., срок на действие – до 25.10.2023 г.


Електронна пререгистрация на ЮЛНЦ – от 01.01.2018 г. АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

PDF ( Ebook ) - AsamilwaukeeКОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР

в сила от 29.10.2021 г., срок на действие – до 29.10.2023 г..