АРХИВ КОЛЕКТИВНО ДОГОВАРЯНЕ

Средният осигурителен доход за декември е 954,90 лева

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР

в сила от 25.09.2020 г., срок на действие – до 25.09.2022 г.

СПОРАЗУМЕНИЕ – ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ
в сила от 25.09.2020 г., срок на действие – до 25.09.2022 г