ПОДПИСАН БЕ НОВ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР  В  ДП “БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”

Завърши преговорната процедура по сключване на нов Колективен трудов договор  в ДП “БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“. Сключеният КТД  влиза в сила от 01.10.2023 г. и има срок на действие за 24 месеца.

Документът можете да намерите в раздел “Колективно трудово договаряне” в сайта на САС “Подкрепа” или да го изтеглите от ТУК.

Благодарим на ръководството на ДП “Български спортен тотализатор” за конструктивното партньорство.